தூசன்

  • தூசன் தொடர்

    தூசன் தொடர்

    Hongfu AJ-DO தொடர் கொரியாவிலிருந்து அசல் இறக்குமதி செய்யும் Doosan இயந்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது.வரம்பு 60KVA-750KVA, ஆற்றல் தொடர்ச்சியான வெளியீடு, உமிழ்வு கட்டுப்பாடு, எரிபொருள் நுகர்வு செலவு, அதிர்வு போன்றவற்றில் சரியான செயல்திறன். எழுச்சி சக்திக்கான வலுவான சுமை திறன், கிரேன் டவர் போன்ற சாதனங்களுக்கு நல்லது.

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:

உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்