தூசன்

  • DOOSAN SERIES

    தூசன் சீரியஸ்

    கொங்காவிலிருந்து அசலை இறக்குமதி செய்யும் தூசன் இயந்திரத்தை ஹாங்ஃபு ஏ.ஜே.-டி தொடர் ஏற்றுக்கொள்கிறது. வரம்பு 60KVA-750KVA, மின்சாரம் தொடர்ச்சியான வெளியீடு, உமிழ்வு கட்டுப்பாடு, எரிபொருள் நுகர்வு செலவு, அதிர்வு போன்றவற்றில் சரியான செயல்திறன். எழுச்சி சக்திக்கு வலுவான சுமை திறன், கிரேன் டவர் போன்ற சாதனங்களுக்கு நல்லது.

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்:

உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்